Etik Kurallar ve Profesyonel Davranış Standartları

Etik Kurallar ve Profesyonel Davranış Standartları

Gelişmiş ülkelere de etik değerlere uygun hareket etmek asgari düzeyde beklenen bir yönetim biçimi olmuştur. Bu sebeple pek çok uluslararası şirket özel etik davranış kuralları oluşturarak veya etik davranışı ödüllendirerek bu ihtiyaca cevap vermektedir. Bu süreç önümüzdeki yıllarda daha da gelişecektir. Etik kuralların olmadığı bir ortamda güvenilir ve huzurlu bir yaşam sürmemiz beklenilemez. Bu sebeple gelecekte etik geçmişte olduğundan çok daha önemli bir hale gelecektir. Yöneticilerin sorumluluğu ise bambaşkadır. Yöneticilerin etik ilkeler doğrultusunda vereceği kararlar çalışanlarını ve tüketicileri kendi kontrolleri dışında etkilediği için etik değerler ve uygulamaları daha güçlü bir anlam ifade edecektir.

Lisans sahibi bir şirketin etik değerler konusundaki notunu verebilmek için önce kendi şirketinizde belirli kurallar ve hedefler belirlemeli, bunları yayınlamalı, kontrol ve teşvik etmelisiniz. Etik değerlere olan duyarlılık doğası gereği soyut bir kavram olduğu için öncelikle iyi niyet kuralları gözetilmelidir.

Bu bildiride yazanlar Etik Platformuna üye olan enerji şirketlerinin etik kurallarına uygun hareket etmelerinde yön göstermek sektördeki etik standartlarının müşteriler, tedarikçiler ve şirket dışındaki kişiler tarafından benimsenmesini sağlamak için hazırlanmıştır.

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanısıra müşterilerimize, çalışanlarımıza, satış bayilerimize sektör paydaşlarımız olan rakiplerimize ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Yasal Sorumluluklarımız

Enerji piyasalarında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi enerji mevzuatına ve kanunlara uygun hukuk çerçevesinde yürütür düzenleyici kuruluş olan EPDK’ya doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken her türlü kamu kurum ve kuruluşu idari oluşum sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar, müşterilerimize saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluk

Çalışanlarımızın ve satış bayilerimizin haklarını tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Bizim adımıza çalışan kişilere dürüst adil yaklaşır güveni ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Satış Bayilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Firmamızın sürekliliğine azami önem vererek ve bayilerimize değer oluşturma hedefi doğrultusunda gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Disiplin ve hesap verilebilirlik çerçevesinde hareket eder şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinci ile yönetiriz.

Enerji Sektörüyle İlgili Yaşadığınız Sorunlarda Yanınızdayız...
Menü