Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Tüketiciler olarak hepimiz günlük yaşamlarımızda enerjiye bağımlıyız ve makul bir yaşam standardına sahip olmanın yanı sıra sağlığımızı güvence altına almak için evlerimizde yeterli düzeyde ısıtma ve soğutma, aydınlatma ve enerji olması gerekmektedir. Bu sebeple her bir vatandaşımız için en önemli hizmet içeriklerinden birisi de enerjidir. Enerji sektörünün özelleştirilmesi ve piyasanın hızlı gelişimi sonucunda sektörel sorunlara eğilen bir dernek ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç çerçevesinde, yönetim kurulunu enerji piyasası çalışanlarının oluşturduğu, kısa adı ETÜDER olan Enerji Tüketicileri Derneği kurulmuştur.

Enerji sektöründeki tüketicilerin hak ve mağduriyetleri Enerji Tüketicilerin Derneğinin merkezinde yer almaktadır. Derneğimiz tüketicileri, temiz ve yenilenebilir enerji dönüşümünün aktif bir parçası haline getirerek bu konuda bilinç oluşturmak için girişimlerde bulunmayı hedeflemektedir.

Tüketiciler enerji piyasalarındaki haklarını öğrenmeleri sonucunda daha iyi korunabilecek ve enerji tedarik zincirinde daha güçlü bir konumda olabileceklerdir. Vatandaşlarımız, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ile güvence altına alınan genel tüketici haklarının yanı sıra enerji piyasalarının serbestleşmesinden bu yana değişerek gelişen enerji sektörüne özel, yasal haklardan yararlanabilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) vatandaşlarımızın mevzuattan kaynaklanan tüm haklarını sonuna kadar kullanmaları kolaylaştırılmalıdır. Hizmet sunumu esnasında yaşanan mağduriyetler karşısında tüketiciler şikâyetlerini kolayca tedarikçilerine iletebilmeli ve çözüme kavuşturabilmelidir.

Bu temelde ülkemiz enerji mevzuatı tüketicilere aşağıdaki hakları tanımalıdır.

  • Her mesken kullanıcısının en kısa sürede ve masrafsız olarak elektrik ihtiyacının karşılanması
  • Kesinti sayı ve sürelerinin dünya standartlarına getirilerek kaliteli ve güvenli enerjiye ulaşımın kolaylaştırılması
  • Enerji tüketicilerinin haksız ve hukuksuz maliyetler karşısında maksimum haklara sahip olması, hakkını kolayca talep edebilmesi
  • Enerji tüketim ve faturalandırmaları hakkında kesin ve güvenilir bilgi sağlanmalıdır.

Enerji sektörü özelleştiğinden beri tüketici haklarında sürekli iyileşme olmaktadır. Buna rağmen halen birçok tüketici yaşadığı sorunları yetkililere ileterek çözüm bulmakta zorlanıyor. Ekonomik gelişmeler, enerji sektöründe yaşanan krizler tüketicinin korunmasını son dönemde biraz gölgede bıraktı.
Enerji Tüketicileri Derneği, enerji sektörünün serbestleşmesinden sonra gerçek anlamda rekabetçi, şeffaf ve tüketici dostu ulusal enerji pazarının henüz gerçekleşmemiş olması ve tüketicilerin faturalarını, tedarik teklif ve sözleşmelerini anlamada hala sorun yaşadıklarını ısrarla her platformda dile getirmektedir.

Son dönemde sıklıkla tüketiciler haksız veya etik olmayan uygulamalara maruz kalarak mağdur olmaktadır. Enerji Tüketicileri Derneği olarak biz bunu değiştirmek ve tüketicinin enerji sektöründe lisans sahibi şirketler kadar güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz.

Enerji Sektörüyle İlgili Yaşadığınız Sorunlarda Yanınızdayız...
Menü